Category Archives: Chưa được phân loại

Bổ gan Liver-S – Tăng cường chức năng Gan

Bổ Gan Liver-S THÀNH PHẦN CẤU TẠO Thành phần cấu tạo cho 1 viên nén 900mg chứa: Silymarin: 130mg Thiamin (Vitamin B1): 1.1mg Riboflavin (Vitamin B2) 1.2m Pyridoxine (Vitamin B6): 1.4mg Niacin (Vitamin B3): 13,5 mg Pantothenic acid (Vitamin B5): 4.6mg Phụ liệu: glucose tinh chế, cellulose kết tinh, bột bắp, (nước ngoài Nga, Hungari, […]