Category Archives: Văn Hóa Doanh Nghiệp

Triển khai thi hành Luật Dược 2016

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện lại nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật dược 2016. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các Bộ liên quan khẩn trương hoàn […]