Nhà thuốc edupharm

Số 135 Phan Bá Vành, Bắc Từ Niêm, Hà Nội

Nhà Thuốc Edupharm Số 2

Số 24, Ngõ 885, Tam Trinh, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà thuốc Edpharm Số 2

Nhà thuốc edupharm số 3

Số 121 Hoàng Công Chất, Nam Từ Niêm, Hà Nội

Nhà Thuốc Tiến ngọc 1

Phố Thanh Bình – Đồng Kỵ – Từ Sơn – Bắc Ninh

Nhà thuốc edupharm số 5

Số 958 Lý Bôn, Thành phố Thái Bình