Pill 72

Thuốc tránh thai khẩn cấp

được dùng cho những trường hợp tránh thai khẩn cấp (trong vòng 72 giờ).

THÀNH PHẦN:

Levonorgestrel……………………….1,5mg.

Tá dược………………………………. vừa đủ 1 viên.