Trà Gừng – Nano

  • Ôn trung, trục hàn, hồi dương,lưu thông mạch máu.
  • Trị đau bụng lạnh, đầy chướng, không tiêu hoặc nôn mửa, ỉa lỏng do lạnh, người nhiễm lạnh, chân tay lạnh, mạch nhỏ, ho do lạnh.
  • Rối loạn tiêu hóa
  • Giảm viêm,giảm sưng tấy ở cơ và khớp khi bị mỏi.